Κατά την εισαγωγή στα νοσηλευτικά ΝΠΔΔ Ιδρύματα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 8 - Π.∆. 327/83 ο φοιτητής οφείλει να ενημερώσει σε δυο κατά ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες το αρμόδιο γραφείο ενημέρωσης φοιτητών για θέματα Περίθαλψης του ΠΑΠΕΛ τηλ. 2752096130 φαξ 27520 96128 /121

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

WWW.UOP.GR

Κράτα το

Κράτα το

Αναζήτηση

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής