ΑΜΕΑ

  • Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο της πολιτικής ισότητας όλων των φοιτητών του προάγει την ισονομία,  με την διασφάλιση των ίδιων δικαιωμάτων και παροχών  και στους φοιτητές ΑΜΕΑ .
  • Νομοθεσία