Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού έτους 2015/16

Σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ88663/Ζ1/31-05-2016έγγραφο (πατήστε εδώ) του Υπουργείου Παιδείας ξεκινάει εκ νέου η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000€ που αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015/16 (καθώς και οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί).

Σημ. Λόγω της επικείμενης αλλαγής του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου βάσει του άρθρου 10 του ν.4337/2015 παρακαλείστε να καταθέσετε τις αιτήσεις σας άμεσα προκειμένου να σταλούν εγκαίρως στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για έλεγχο και εκκαθάριση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες των 4 πρώτων ετών, για τα τμήματα τετραετούς φοίτησης και των 5 πρώτων ετών, για τα τμήματα πενταετούς φοίτησης και συγκεκριμένα: όσοι είναι πρωτοετείς φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 και από τους λοιπούς, όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους.

Αρχικά, οι παραπάνω φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα στη διεύθυνση:

https://merimna.uop.gr/stegastiko/login.php

Στη συνέχεια αφού εκτυπώσουν την αίτησή τους, να την αποστείλουν ή να την καταθέσουν μαζί με τα αναφερόμενα δικαιολογητικά(Δες παρακάτω Απαιτούμενα Δικαιολογητικά) στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Σε περίπτωση που η κατάθεση  των δικαιολογητικών δεν γίνει από τον ίδιο το δικαιούχο απαιτείται εξουσιοδότηση του δικαιούχου (υπόδειγμα μπορείτε να βρείτε στα Παρακάτω συνημμένα (Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης)) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή δεν είναι πλήρη δεν γίνονται δεκτά.

Σύμφωνα μετο υπ’ αριθμ. 2/39647/0026/3082013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος

   
Εισηγήσεις-Συνημμένα  
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  
Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα  
Έγγραφο του Υπ. Παιδείας σχετικά με το εκκαθαριστικό  
Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης  
Αλλαγές σχετικά με το μισθωτήριο συμβόλαιο  
Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος  
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών  
Άρθρο 10 νόμου 3220/2004 σχετικά με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα  

Διευκρινήσεις σχετικά με το έντυπο Ε9

Υπεύθυνες δηλώσεις κατά περίπτωση

Εισηγήσεις-Συνημμένα  
Δικαιούχος ο γονέας που υποβάλει Ε9  
Δικαιούχος ο γονέας που δεν υποχρεούται στην υποβολή Ε9  
Δικαιούχος ο γονέας που δεν υποχρεούται στην υποβολή Ε9 με εισοδήματα από προστατευόμενα μέλη  
Δικαιούχος ο γονέας με εισοδήματα από προστατευόμενα μέλη  
Δικαιούχος ο γονέας που δεν καλύπτεται από τις παραπάνω περιπτώσεις  
Δικαιούχος ο ίδιος ο φοιτητής που υποβάλει Ε9  
Δικαιούχος ο ίδιος ο φοιτητής που δεν υποχρεούται στην υποβολή Ε9  
Κύπριοι φοιτητές ή φοιτητές με γονείς στο εξωτερικό  
JSN Mico is designed by JoomlaShine.com