Αθλητικές Δραστηριότητες

Με γνώμονα τις ευρωπαϊκές πολιτικές επιταγές και του Συμβούλιου της Ευρώπης, στη Χάρτα για τον Αθλητισμό αναφέρεται: «Ο αθλητισμός σημαίνει όλες τις μορφές σωματικής δραστηριότητας, η οποία μέσω της περιστασιακής ή οργανωμένης συμμετοχής, έχουν στόχο την έκφραση ή τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και ψυχικής ευεξίας, δημιουργώντας κοινωνικές σχέσεις ή επιτυγχάνοντας επιδόσεις σε αγώνες όλων των επιπέδων».

Στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επιδιώκει:

  • Την ανάπτυξη του αθλητισμού ως εργαλείο για την ενίσχυση της υγείας των φοιτητών του και την ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια.
  • Την προσφορά θετικής ανάπαυλας από το άγχος των σπουδών και να επιτύχει μια εθνική και διεθνή φήμη.
  • Τη δυνατότητα να καταστεί το πανεπιστήμιο εκφραστής των αθλητικών ανησυχιών χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους φοιτητές/ριες μέσω της “Αριστείας” για τις αθλητικές επιτυχίες και τις επιδόσεις.
  • Τη συμμετοχή σε Πανελλήνιες, Διεθνείς και Παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις/αθλητικούς αγώνες/φεστιβάλ, με την αρωγή του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία μέσω αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων και τη χρήση των εγκαταστάσεων της κοινότητας με προτεραιότητα στον φοιτητή/ρια, αλλά και την προσβασιμότητα των Α.με.Α. φοιτητών/τριών.
  • Τη συνεργασία μεταξύ των πρυτανικών αρχών, της φοιτητικής μέριμνας, του αντιπροσώπου για τις αθλητικές δραστηριότητες και των φοιτητικών συλλόγων, που είναι το καλύτερο εχέγγυο, για τη λειτουργική ανάπτυξη του αθλητισμού       στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Τσιάρας Αστέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής , Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων

Προκήρυξη της καθιερωμένης διοργάνωσης του μικτού και ισότιμου b.volley

http://gym.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=671&Itemid=427

http://gym.panteion.gr/index.php?option=com_formmaker&view=formmaker&id=59&Itemid=428