• Υπηρεσίες πληροφόρησης για ζητήματα σταδιοδρομίας
  • Υποστήριξη φοιτητών στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων
  • Ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας/ η και περαιτέρω σπουδών
  • Εξεύρεση εργασίας
  • Επιχειρηματικότητα και διασύνδεση σπουδών μετά την αποφοίτηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

WWW.UOP.GR

Κράτα το

Κράτα το

Αναζήτηση

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής