1. Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Φοιτητή .
2.Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα ( Σε περίπτωσή που ο φοιτητής  είναι ασφαλισμένος σε άλλο φορέα  βεβαίωση διαγραφής από τον φορέα του)
3. Μια (1)  φωτογραφία  (τύπου αστυνομικής ταυτότητας πρόσφατη). 

Σημείωση: Tο  βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψής ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη Γραμματεία του Τμήματος του φοιτητή.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

WWW.UOP.GR

Κράτα το

Κράτα το

Αναζήτηση

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής