1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2017-18

2. Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

3. Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2015-16 και πριν

 

Εισηγήσεις-Συνημμένα, Ανακοινώσεις

Άρθρο 10 νόμου 3220/2004 σχετικά με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Υπεύθυνες δηλώσεις κατά περίπτωση

Δικαιούχος ο γονέας που υποβάλει Ε9

Δικαιούχος ο γονέας που δεν υποχρεούται στην υποβολή Ε9

Δικαιούχος ο γονέας που δεν υποχρεούται στην υποβολή Ε9 με εισοδήματα από προστατευόμενα μέλη

Δικαιούχος ο γονέας με εισοδήματα από προστατευόμενα μέλη

Δικαιούχος ο γονέας που δεν καλύπτεται από τις παραπάνω περιπτώσεις

Δικαιούχος ο ίδιος ο φοιτητής που υποβάλει Ε9

Δικαιούχος ο ίδιος ο φοιτητής που δεν υποχρεούται στην υποβολή Ε9

Κύπριοι φοιτητές ή φοιτητές με γονείς στο εξωτερικό

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής