Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στοχεύοντας στη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης για τους φοιτητές-τριες του, αλλά και στην προαγωγή της πολιτισμικής - κοινωνικής ανάπτυξης και της σωματικής και ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της φοίτησης, υποστηρίζει τις παρακάτω υπηρεσίες και παροχές:

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 • ΣΙΤΙΣΗ
 • ΣΤΕΓΑΣΗ
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
 • ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ
 • ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΑΜΕΑ ( Διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών ισότητας)
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ


Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής