ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το έγγραφο  Α.Π.: 171598 /Ζ1 / 12 - 10 – 2017 του υπουργείου (πατήστε εδώ) καταργούνται τα βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από 01/09/2017.

Με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017(Α΄17) (πατήστε εδώορίζεται ότι: « Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α΄83)». Κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄21) εκδόθηκε η με αριθ.Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04-04-2016 (908,Β΄)ΚΥΑ με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός , με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Ποιοι φοιτητές την δικαιούνται:

Πως θα προμηθευτείτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας;

 

 

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com