Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητών ΠΑΠΕΛ

Η παροχή Υγειονομικής περίθαλψης των φοιτητών ΑΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. (Π.Δ. 327/83 ΦΕΚ 117/7-9-83 Τ.Α.) (πατήστε εδώ)

Ποιοι Δικαιούνται Υγειονομική Περίθαλψη;

Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται, ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος, προσαυξημένο κατά δύο (2) έτη.

Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον Τίτλο Σπουδών τους μέχρι τότε.

Αρμόδιος Υπάλληλος για Ενημέρωση Φοιτητών για Θέματα Περίθαλψης:        

Λάγγα Ματίνα τηλ επικ. 2752.0. 96130, 2752.0. 96125 -6

 

Δικαιολογητικά για χορήγηση βιβλιαρίου

Οδηγίες σε περίπτωση Νοσοκομειακής Περίθαλψης (εισαγωγή σε νοσοκομείο)

Παρακλινικές εξετάσεις.

Φαρμακευτική περίθαλψη Φοιτητών (αγορά φαρμάκων)

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Ποιοι φοιτητές την δικαιούνται:

Πως θα προμηθευτείτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας;

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

WWW.UOP.GR

Κράτα το

Κράτα το

Αναζήτηση

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής