Πρακτική Άσκηση πραγματοποιούν οι φοιτητές στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής , εφ’ όσον αυτή περιλαμβάνεται στο οικείο πρόγραμμα Σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες :

  • Γραμματείες Τμημάτων ΠΑΠΕΛ
  • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

WWW.UOP.GR

Κράτα το

Κράτα το

Αναζήτηση

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής