Σκοπός του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας και Σπουδών συνιστά η συζήτηση και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση Θεμάτων σχετικά με την διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του Ιδρύματος, και η ορθή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.
( υπό σύσταση)  

 

  • Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας

 
Συμβούλια Σπουδών ανά Σχολή ή και Τμήμα

  • Νομοθεσία  ΚΥΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
  • Ανακοινώσεις
  • Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας
  • Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

WWW.UOP.GR

Κράτα το

Κράτα το

Αναζήτηση

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής