Σίτιση τμημάτων στην πόλη της Καλαμάτας που προήλθαν στο ΠΑΠΕΛ μετά τη συγχώνευση

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

17-12-2019 Πίνακες Αποτελεσμάτων Σίτισης στην Καλαμάτα

 

Σίτιση τμημάτων στην πόλη της Πάτρας που προήλθαν στο ΠΑΠΕΛ μετά τη συγχώνευση

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2019-2020 Προς τους φοιτητές που εντάχθηκαν στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από το πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την κάρτα σίτισης, Ακαδ. Έτους 2019–2020, για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).

 

Σίτιση νέων τμημάτων και παλαιών που ανήκαν στο ΠΑΠΕΛ

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

1. Ενημερωθείτε για τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων δικαιούχων δωρεάν σίτισης ανά μήνα (πατήστε εδώ).

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ 01-12-2019

 

 

 

 

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής