ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις(πατήστε εδώ) για δωρεάν στέγαση σε παραχωρημένο διαμέρισμα της πόλης της Καλαμάτας να αποστείλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά(πατήστε εδώ) ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη Ναύπλιο 21100), με την ένδειξη σχετικά με την στέγαση σε παραχωρημένο διαμέρισμα στη πόλη της Καλαμάτας.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών θα ξεκινήσει  από 21 Σεπτεμβρίου 2017 και θα λήξει στις 18 Οκτωβρίου 2017.

Οι αιτήσεις οι οποίες δεν θα κατατεθούν ή δεν θα αποσταλούν εμπρόθεσμα (με σφραγίδα ταχυδρομείου), καθώς και οι αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπει ο νόμος, θα κρίνονται απορριπτέες.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (πατήστε εδώ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (πατήστε εδώ)

Νομοθεσία-ΦΕΚ

  1. 1.ν.18971990 (Α 120) (πατήστε εδώ)
  2. 2.ν.34542006 (Α75) (πατήστε εδώ)
  3. 3.ν.37942009 (Α 156) (πατήστε εδώ)
  4. 4.ν.40092011 (Α195) (πατήστε εδώ)
  5. 5.ΦΕΚ Β’ 196518.06.2012 (πατήστε εδώ)

 Ενημερωθείτε για τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων δικαιούχων δωρεάν στέγασης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6/12.09.2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 111η  Συνεδρίαση (πατήστε εδώ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΔΙΑΜ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

WWW.UOP.GR

Κράτα το

Κράτα το

Αναζήτηση

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής