Ναύπλιο 20/09/2018

ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΕΣΤΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (πατήστε εδώ) για δωρεάν στέγαση σε διαμέρισμα-εστία στην πόλη της Καλαμάτας να αποστείλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πατήστε εδώ) ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη Ναύπλιο 21100)

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και θα λήξει την Τετάρτη στις 10 Οκτωβρίου 2018.

Οι αιτήσεις οι οποίες δεν θα κατατεθούν ή δεν θα αποσταλούν εμπρόθεσμα (με σφραγίδα ταχυδρομείου), καθώς και οι αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπει ο νόμος, θα κρίνονται απορριπτέες.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (πατήστε εδώ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (πατήστε εδώ)

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

WWW.UOP.GR

Κράτα το

Κράτα το

Αναζήτηση

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής