Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στοχεύοντας στη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης για τους φοιτητές/τριες του, αλλά και στην προαγωγή της πολιτισμικής – κοινωνικής ανάπτυξης και της σωματικής και ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της φοίτησης, υποστηρίζει τις παρακάτω υπηρεσίες και παροχές:

 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 • ΣΙΤΙΣΗ
 • ΣΤΕΓΑΣΗ
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
 • ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
 • ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΑΜΕΑ ( Διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών ισότητας)
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ  ΦΟΙΤΗΤΗ   https://synigoros.uop.gr/
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: https://praktiki.uop.gr/
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ: http://career.uop.gr/
 • ERASMUS: http://erasmus.uop.gr/

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

undraw_files1_9ool